Značení spárovacích hmot

Neméně důležitou součástí obkladačských prací je i správný výběr spárovací hmoty, silikonů či hydroizolačního systému.

Druhy spárovacích malt a lepidel

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky jsou rozděleny do dvou druhů:

 • CG – cementová spárovací malta,
 • RG – spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic. Cementové spárovací malty se mohou vyskytovat v různých třídách na základě rozdělení podle doplňkových charakteristik.

Pro tyto třídy používáme následující označení:

 • 1 – normální spárovací malta
 • 2 – zlepšená spárovací malta (příp. doplňkové charakteristiky označené jako W – snížená nasákavost ve vodě;Ar – vysoká odolnost proti oděru).

Příklady označení spárovacích hmot:

 • CG1 – normální spárovací malta,
 • CG2Ar – zlepšená spárovací malta s vysokou odolností proti oděru.

Poznámka: Toto jsou pouze základní příklady. Označování je možné kombinací uvedených symbolů (více viz ČSN EN 13888/2003).

Značení na obalech

Výrobky splňující požadavky normy ČSN EN 13888 musí být zřetelně označeny uvedením následujících údajů:

 1. název výrobku,
 2. název výrobce, místo výroby,
 3. datum nebo kód výrobní várky (šarže), skladovatelnost a podmínky skladování,
 4. označení této normy a datum vydání,
 5. druh spárovací malty nebo lepidla s označením symboly uvedenými v normě,
 6. instrukce pro použití:
 • poměr složek při mísení (pokud se mísí),
 • doba zrání (pokud k němu dochází),
 • doba použitelnosti,
 • způsob nanášení,
 • prodleva pro čištění a údržbu (pokud je zapotřebí),
 • oblast použití.

Poznámka: Veškeré další informace o vlastnostech a použití výrobku jsou uvedeny v materiálovém (technickém) listu výrobku.

Přejímka spárovacích malt a lepidel

Vedle správného výběru lepicích a spárovacích hmot je také důležité jejich převzetí:

 • Prvním základním předpokladem je kontrola označení vybraného zboží podle názvu výrobce a výrobku.
 • Druhým krokem je kontrola obalu, zda není poškozený nebo již otevřený.
 • Třetím krokem je kontrola základních údajů výrobce.
 • Každé balení by mělo obsahovat informaci o době a podmínkách skladovatelnosti a datum výroby.

Tyto faktory hrají velmi důležitou roli při přejímce zboží. Výhodou je také znalost základních podmínek skladování jednotlivých produktů.

Cementové spárovací malty

Základní pravidla jsou stejná jako u cementových lepicích malt, doba skladování se pohybuje okolo 12 měsíců a materiály nevyžadují zvláštní ochranu ani skladovací podmínky. Zde se však jedná o produkty, které na rozdíl od lepicích malt, ukrytých p

od lepeným obkladem nebo dlažbou, jsou vystaveny našemu vnímání a rozhodujícím faktorem zde bývá barva. Všeobecně platí, že cementové spárovací hmoty zachovávají barvu velmi podobnou, často stejnou jako je barva spárovací směsi v suchém stavu. Smícháním s vodou, případně roztokem vody a zušlechťovací přísady barva výrazně ztmavne, avšak po vyschnutí se vrací k původnímu odstínu. Tímto způsobem se dá předejít nesrovnalostem již v přípravné fázi a ne až při předání stavby. Je-li obal otevřený nebo poškozený, nelze zaručit výsledné vlastnosti spárovací hmoty, ať už se jedná o barevnost, strukturu či pevnost. Objeví-li se ve spárovací směsi po rozdělání nebo při míchání hrudky, doporučuje se spárovací hmotu dále nezpracovávat.

Spárovací malty a lepidla z tvrditelných pryskyřic

Pro tyto spárovací hmoty platí podmínky jako u disperzních lepidel a lepidel z tvrditelných pryskyřic. Také zde je potřeba hmotu chránit před mrazem a vysokými teplotami a to při skladování i během dopravy. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat barvě a stavu jednotlivých složek po otevření nádoby a jejich reakci po smíchání. Výsledkem by měla být jednolitá hmota bez hrudek a barevných odchylek.

Při uplatňování případné reklamace je potřeba dodržet několik základních podmínek:

 • uschovat originální balení s údajem o datu výroby,
 • ponechat alespoň malý vzorek originálního nezpracovaného materiálu,
 • předložit doklad o koupi a zaplacení výrobku.

Doporučení závěrem: případné nedostatky a pochybnosti řešte pokud možno ještě před aplikací vadných nebo poškozených výrobků a poraďte se s výrobcem.

zdroj: https://www.cech-obkladacu.cz/