Značení keramických obkladů

Každý obklad/dlažba má přesné technické značení a vše nám pomáhá k určení toho správného výběru pro danou aplikaci. Například pro přesnou pokládku velkoformátových dláždic/obkladaček s minimální šířkou spáry se hodí kalibrované, tzn. REKTIFIKOVANÉ, obklady/dlažby.

Na obalech je uveden typ materiálu podle skupin evropské normy EN 14411

 • např. BIa – slinuté dlaždice, BIb – hutné dlaždice, BIII – obkládačky,
 • obchodní značka s identifikací původu,
 • katalogové číslo výrobku popřípadě název konkrétního provedení,
 • typový – jmenovitý rozměr výrobku v cm,
 • jakostní třída a další údaje výrobce o parametrech příslušné výrobní dávky – šarže,
 • označení konkrétního rozměru prvku ve výrobní dávce – šarži v mm,
 • označení konkrétního barevného provedení dané šarže,
 • popř. u glazovaných dlaždic údaje o třídě otěruvzdornosti.

Upozornění: odlišně označené šarže nesmí být použity na jednu plochu!

Důležité údaje o výrobcích jsou uváděny také v dodacích – technických listech

 • katalogové číslo,
 • množství,
 • označení šarže,
 • třída otěruvzdornosti.

Vlastnosti, jejich možné odchylky a vhodnost použití obkladových prvků jsou uváděny ve firemních katalogových materiálech, obvykle ve formě tabulek.

Technicko legislativní požadavky

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, jsou stanoveny technické požadavky na stavební výrobky. Podle tohoto zákona musí výrobce nebo dovozce vydat a kdykoli na požádaní zákazníka, odběratele nebo obchodní inspekce předložit platné prohlášení o shodě, které je doloženo předepsanou zkušební dokumentací, například certifikátem výrobku.

zdroj: https://www.cech-obkladacu.cz/