Obkladové prvky, pokládka / realizace, obecné pojmy

Každá práce má svá pravidla a posloupnost. Ať už technologickou, nebo časovou. Každá zakázka je jistým způsobem odlišná. Některá více, jiná zase méně.  Vše je třeba ale koordinovat, aby na sebe vše navazovalo tak jak má. Pro nejlepší postup prací na zakázce je ideální, aby všichni řemeslníci spolu komunikovali na maximální možné úrovni a řešili možný vznik problému ještě předtím, než nastane. A totéž platí nejen v elektrinstalaci, rozvodech vody, topení či kanalizaci, ale také v zedničině!

Dnes už na zedničinu a obklady zdaleka nestačí jen zednická lžíce, provázek a zlomený metr. Dnes je zapotřebí mnohem více nářadí, je spousta různých materiálů různých výrobců a pro běžné spotřebitele je téměř nemožné se v nabízeném sortimentu vyznat. Setkáváme se i s tím, že je to problém i pro leckteré „řemeslníky“. Pro kvalitní práci a perfektní výsledek je neméně podstatnou součástí celé realizace příprava a výběr správného materiálu.

Obkladové prvky

 • Balkónová tvarovka: Prvek tvaru „L“ pro ukončení dlažby balkonu, teras apod.
 • Bombato: Keramický prvek stejného formátu jako základní obkládačka zdobený vzorem v části nebo po celém svém povrchu. Součást série obkládaček a dlaždic, která má dekorativní funkci. Dekorativní motiv zpravidla koresponduje s motivy dekorativních pásků (listel).
 • Bordura: Listela vytvořená zdobením ve tvaru pásku na obkladovém prvku
 • Dekorace reaktivní glazurou: Je to speciální technologie výroby. Pro tyto výrobky se používají vysoce reaktivní granilie (jemně mletá skla), které jsou sítotiskem aplikovány na slinuté keramické dlaždice a po té vypáleny. Při výpalu dochází k roztavení těchto sklovin a k jejich reakci se střepem, zároveň spolu reagují jednotlivé použité granilie navzájem . V průběhu výpalu tak vznikají jedinečné efekty, které jsou díky vzájemným reakcím použitých materiálů pro každý kus originální.
 • Endless: Listela s různou tvarovou úpravou kratší strany (např. tvar trojúhelníku) tvořící nekonečný pásek
 • Engobovaný obkladový prvek: Obkladový prvek s tenkou vrstvou zemité suspenze na líci obkladového prvku nanesenou před výpalem nebo pokrytím glazurou: Tato vrstva (ne sklovitá) má jemnější strukturu nebo jinou barvu než střep, se kterým má však přibližně stejné fyzikální vlastnosti.
 • Fasádní obkladový prvek: Obkladové prvky sloužící především pro obklady fasád.
 • Glazovaný obkladový prvek: Obkladový prvek se skelným povlakem na líci, který zlepšuje technické a estetické vlastnosti prvku .
 • Inzerto: Obkladový prvek různě zdobený uprostřed obkládačky nebo uprostřed sestavy obkládaček
 • Kalibrování: Úprava rozměrových tolerancí obkladových prvků. Zabroušení hran vypálené hotové dlaždice, které eliminuje přirozené kolísání rozměrů keramiky a snižuje rozměrové tolerance jednotlivých prvků na minimum. Kalibrované dlaždice lze efektně a velmi efektivně pokládat s minimální spárou a dosahovat tak velmi homogenního vyznění podlahy. Pro dokonalé zapravení spárovací hmoty se doporučuje tloušťka této minimální spáry alespoň v rozmezí 1,5 – 2,0 mm.
 • Keramická dlaždice: Plochý, zpravidla tenkostěnný keramický obkladový prvek (výrobek), odolný zejména proti mechanickému namáhání a mrazu, používaný především k obkladům podlah i stěn.
 • Keramická mozaika: Glazované obkladové prvky malých rozměrů, jejichž délka hrany zpravidla nepřevyšuje 100 mm; spojují se zpravidla v mozaikové lepence.
 • Keramická obkládačka: Obecně každý prvek sloužící k obkladům stěn. Nejčastěji se pod pojmem obkládačka rozumí obkládačka pórovinová – plochý, tenkostěnný a glazovaný keramický obkladový prvek (výrobek) s nasákavostí nad 10 %, jehož charakter, zejména nižší pevnost a minimální mrazuvzdornost, jej předurčuje výhradně k obkladům stěn nevystavených povětrnostním vlivům.
 • Keramická tvarovka: Doplňkový keramický výrobek k základním obkladovým prvkům určený zpravidla ke speciálním účelům (žlábky, okraje, sokly, schodovky atd.),
 • Keramické obkladové prvky: Tenkostěnná staviva, která se všeobecně používají pro dlažby, obklady stěn a fasád a jsou vyrobena ze směsi jílů, písků, taviv, barviv a jiných minerálních surovin. Suroviny se upravují mletím, proséváním, mísením, zvlhčováním nebo jiným zpracováním. Lisováním, odléváním nebo jinými postupy se z nich obvykle při teplotě místnosti vytvarují obkladové prvky. Potom se suší a vypalují při vysokých teplotách . Obkladové prvky mohou být glazované (GL), neglazované (UGL) nebo engobované. Jsou nehořlavé a stálé na světle.
 • Leštěný povrch: Dosahován u neglazovaných prvků obroušením a vyleštěním lícního povrchu na výrobní lince, tloušťka se zmenší nejvýše o 1 mm.
 • Linka: Velmi úzký obkladový pásek např. 12 mm
 • Listela: Obkládačka páskového typu bohatě zdobená sklem, zlatem a platinou, pro vytváření např. dělícího pruhu mezi různými druhy obkládaček
 • Listr: Speciální zdobení povrchu obkladového prvku glazurou s perleťovým efektem .
 • Mozaikový lepenec: výrobek získaný nalepením mozaiky na vhodný podklad (např. papír; síťovina) .
 • Neglazovaný obkladový prvek: Vysoce slinuté dlaždice a obklady představují velmi kompaktní stejnorodý materiál. Tyto dlaždice a obklady mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,1 %), takže prakticky vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu. Tento materiál má také velmi dobrou odolnost proti působení chemikálií, takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a dezinfekci a nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem k stejnorodé struktuře a probarvení celé hmoty střepu je vzhledově a tedy i barevně naprosto stálý. Tvrdost povrchu odpovídá přibližně tvrdosti křemene (stupeň 7 podle Mohsovy stupnice), důležitější je však výborná odolnost proti abrazívnímu působení, která umožňuje použití vysoce slinutých dlaždic na provozně velmi exponovaných místech jako jsou frekventované chodby, pasáže, haly, obchody. Dlaždice typu gres porcellanato se vyznačují vysokou pevností v ohybu, proto se vysoce slinuté dlaždice používají ve frekventovaných komerčních objektech. Design vysoce slinutých obkladových prvků nejčastěji připomíná různé druhy kamene používaného ve stavebnictví (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábí se však i jednobarevné dlaždice a obklady. Podobně jako přírodní kámen lze vysoce slinuté dlaždice a obklady zušlechťovat leštěním.
 • Obtisky: Bohaté zdobení vyrobené obtiskem na povrch keramického prvku.
 • Okapnice: Tvarovka se zalomeným okrajem pro odtok vody sloužící např. ke zhotovení okapů na balkonech
 • Pásek: Výrobek obdélníkového tvaru, jehož délka je nejméně trojnásobkem šířky.
 • Požlábek: Prvek pro vytvoření žlábku pro odvod tekutiny v podlaze
 • Protiskluzná dlaždice: Dlaždice se zdrsněným lícem nebo reliéfem na líci. Snižuje možnost uklouznutí.
 • Průmyslová keramická dlaždice: Dlaždice se střepem odolným proti mechanickému namáhání a většinou i chemickým látkám, tloušťkou obvykle nad 10 mm. Je určená k dláždění mechanicky namáhaných ploch.
 • Reliéfní povrch: Povrch obkladového prvku, který je upraven prostorovým zobrazením na líci vytvořeném ve střepu. Úprava je zhotovována buď z estetických důvodů, nebo pro snížení kluznosti povrchu .
 • Rozeta: Zpravidla malý obkladový čtvercový prvek (i jinak – původní název pro zdivo složené z kvádrů jen hrubě opracovaných nebo omítkou napodobujících kamenné zdivo). Schodovka (Stair tile): Upravený dlažební prvek určený pro obklady schodových stupňů s částečným rýhováním na okraji protiskluznými drážkami nebo výstupky
 • Sokl: Ukončení dlažby nízkým obkladem stěny ve styku s dlažbou. Soklové prvky jsou buď rovné (ploché), nebo s požlábkem (fabionový přechod na soklovém prvku k dlažbě)
 • Střep: Základní materiál vypálené keramické obkládačky či dlaždice .
 • Univerzální keramický obkladový prvek: Keramický obkladový prvek, jehož charakter, zejména pevnost, formátová a povrchová úprava, jej předurčuje jak k obkladům stěn, tak k dláždění podlah.
 • Vysoce slinutá dlaždice: Obkladový prvek s nasákavostí pod 0,5% s nadprůměrnými technickými parametry. Často je užíván pojem Gres Porcellanato (z italštiny), nebo typ výrobku Taurus nebo Kentaur.
 • Za sucha lisované obkladové prvky– podle ČSN EN 87, resp. ČSN EN 14 411, způsob vytváření B: Obkladové prvky lisované z práškovité a jemnozrnné hmoty vysokým tlakem do formy. Mohou být glazované a neglazované.

Pokládka – realizace

 • Adheze: Stav, při kterém jsou dva povrchy přidržovány silami působícími na rozhraní.
 • Adhezní můstek: Látka aplikovaná na vhodný podklad zajišťující vazbu mezi ním a následující vrstvou.
 • Anhydritový samonivelizující potěr: Samonivelační stěrková hmota na bázi anhydritové maltoviny nebo proudu tekoucí sádry .
 • Brokování, pískování, pneumatické pemrlování: Způsoby úpravy (vyrovnání) povrchů.
 • Cementová maltovina: Směs hydraulických pojiv, minerálů, polymerních a jiných organických přísad , která se před použitím jenom smísí s vodou.
 • Cementová maltovina z oddělených složek: Maltovina složená z různých odděleně barevně balených složek (práškových a kapalných), které se mísí na místě zpracování.
 • Deformovatelnost: Schopnost ztvrdlé maltoviny nebo vytvrzeného lepidla být deformovány působením napětí mezi keramickým obkladovým prvkem a povrchem určeným k lepení bez ztráty přídržnosti .
 • Disperzní lepicí bmota: Směs organického pojiva (organických pojiv) ve formě vodné polymemí disperze, organických přísad a minerálních plniv, připravená k použití.
 • Doba použitelnosti: Interval doby skladování, během kterého lze materiál bez potíží používat.
 • Doba zavadnutí: Nejdelší časový interval po nanesení maltoviny nebo lepidla, ve kterém mohou být obkladové prvky usazeny do lepidla a splňují přitom požadavek na přídržnost hodnocenou tahovou zkouškou provedenou podle EN 1346.
 • Doba zpracování: Nejdelší časový interval, ve kterém mohou být maltovina nebo lepidlo používány po míchání.
 • Doba zrání: Časový interval mezi namícháním cementové maltoviny a jejím zatvrdnutím.
 • Dotvarování: Deformace tělesa s časem při konstantním zatížení nebo při dlouhodobém úbytku vlhkosti.
 • Koheze: Molekulární přitažlivost mezi částicemi.
 • Korekční čas: Čas, v němž je možno korigovat polohu již položených obkladových prvků bez porušení jejich adheze k podkladu .
 • Lepicí hmota z tvrditelné pryskyřice: Dvou nebo vícesložková směs syntetických pryskyřic, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.
 • Otevřený čas: Časový interval, ve kterém má hmota (lepicí, spárovací, penetrační, správková aj.) optimální lepivost a je schopna zprostředkovat potřebnou adhezi .
 • Ozubená stěrka =hřeben: Stěrka opatřená zářezy, která umožňuje nanášení rýhované vrstvy maltoviny nebo lepidla v rovnoměrné tloušťce na povrch určený k lepení a/nebo na spodní plochu obkladového prvku.
 • Penetrační nátěr: Polymemí disperze nebo roztok, používaný ke zlepšení lepicí schopnosti a trvanlivosti povrchu určeného k lepení, aplikované před nanášením lepidla.
 • Polymer: Makromolekulární sloučenina vytvořená reakcí jednoduchých molekul.
 • Polymercementová malta: Cementová malta s přísadou polymeru.
 • Porušení přídržnosti: Porušení, které se objeví na rozhraní mezi maltovinou nebo lepidlem a podkladem .
 • Porušení soudržnosti v maltovině nebo lepidle: Porušení, které se objeví uvnitř vrstvy maltoviny nebo lepidla.
 • Porušení soudržnosti v podkladu nebo v obkladovém prvku: Porušení, které se objeví v podkladu nebo uvnitř obkladového prvku. V tomto případě je přídržnost větší než výsledek zkoušky.
 • Povrch k lepení: Rovinný pevný povrch, na který se lepí keramické obkladové prvky.
 • Příčná deformace: Průhyb zaznamenaný uprostřed zkušebního hranolu vystaveného tříbodovému ohybovém u namáhání.
 • Přídržnost: Největší síla na jednotku plochy, kterou lze měřit smykovou nebo tahovou zkouškou.
 • Samonivelační stěrky: Jemné správkové hmoty, sloužící k finální povrchové úpravě podkladů (podlahových) se schopností samovytvářet vodorovný povrch.
 • Silikátové podklady: Podklady vytvořené silikátovými materiály (beton, omítka, malta apod.).
 • Skladovatelnost: Doba skladování za předepsaných podmínek, během níž maltovina nebo lepidlo uchovávají své vlastnosti pro zpracování.
 • Skluz: Pohyb obkladového prvku usazeného do vrstvy maltoviny nebo lepidla směrem dolů po vertikální nebo šikmé ploše.
 • Smáčení: Schopnost nanesené vrstvy maltoviny nebo lepidla smočit obkladový prvek.
 • Správková hmota: Hmota na libovolné materiálové bázi, která slouží k reprofilaci (vysprávce) konstrukce ( např. podkladu).
 • Tenkovrstvý způsob lepení: Metoda lepení keramických obkladových prvků na rovinný povrch pomocí lepidla. Lepidlo se obvykle nanáší stěrkou tak, aby vznikla vrstva rovnoměrné tloušťky a její povrch se upraví ozubenou stěrkou.
 • Tixotropie: Jev, při němž hmota při vzrůstajícím napětí po určité době ztrácí viskozitu.
 • Tmel: Tekuté až těstovité hmoty sloužící k vyplňování dutin, spár, mezer a trhlin. Tmelem je možné zarovnat drobné nerovnosti (vady) povrchu.
 • Umělé omítky: Průmyslově vyráběné omítky zpravidla jako suché směsi.
 • Vyrovnávací vrstva: Vrstva hmoty, která vyrovnává možné nerovnosti podkladu.

Obecné pojmy

 • Předmětové normy: Obsahují jakostní požadavky pro každou skupinu výrobků.
 • Vlhkost v % hmotnostních: Množství vody v látce, které je udáno jako poměr hmotnosti vody v této látce obsažené ku hmotnosti stejné látky ve vysušeném stavu. V obkladačské praxi se vlhkost často stanovuje karbidovou metodou (CM) a udává se v % CM. Takto zjištěná vlhkost je rovna vlhkosti v % hmotnostních.
 • Výrobková série: Soubor obkladových prvků, které jsou designově, barevně a rozměrově sladěny do sestavy obkládaček a dlaždic a které jsou určeny pro použití ve stejném prostoru nebo místnosti .
 • Výrobní šarže, výrobní dávka: Označená výrobní dávka se shodnými vlastnostmi, která je určena na jednu plochu.
 • Zkušební normy: Postupy, které slouží pro stanovení hodnot vlastností.

zdroj: www.obklady.cz