Technické normy

Texty norem nejsou volně/bezplatně přístupné. Na ČSN on-line si můžete příslušné normy přečíst i tisknout, záleží ale pro jakou zpoplatněnou službu se rozhodnete.

V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

Přehled základních norem

Normy související s obkladovými materiály

 • ČSN EN 14411 (725109): Keramické obkladové prvky – definice, klasifikace, charakteristiky a označování
 • ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice
 • ČSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a skleněné
 • ČSN 73 3251 Kamenné dlažby a obklady Navrhování konstrukcí z kamene
 • ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
 • ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

Normy související se stavební chemií

 • ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro obkladové prvky
 • ČSN EN 13888 (722471) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – definice a specifikace
 • ČSN EN 12808 (722470) Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové prvky
 • ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

zdroj: https://www.cech-obkladacu.cz/