Krbová kamna s výměníkem, 6kW topná patrona, regulace do podlahového topení

Zákazník mě oslovil s netradičním požadavkem. Navrhnout a realizovat vytápění do nového RD pomocí podlahového vytápění, ale s vysokoteplotním zdrojem. Takže na řadu přišla prvně volba akumulační nádrže s výměníky pro 2 zdroje (krbová kamna a solární systém jako rezerva do budoucna, oba výměníky jsou ale spojeny zatím do jednoho, kvůli zvýšení výkonu topné spirály). Následovala míchací sestava od firmy Grundfos pro regulaci vysokoteplotního spádu na nízkoteplotní do podlahového topení. A součástí akumulační nádrže je také 200l bojler. Na jehož výstup, vzhledem k teplotě až 110°C dodávané do akumulační nádrže krbovými kamny s výměníkem, bylo nutno umístit termo-regulační ventil pro regulaci teploty užitkové vody na přijatelnou hodnotu.

Po umístění akumulační nádrže na své místo započal návrh celého systému, aby se dělalo vše čistě, bez převrtávání a naprosté změdi drátú, kabelů, trubek a zařízení, kdy ani tvůrce druhý den neví, jak celý systém funguje. Zakázku jsem realizoval kompletně celou na klíč od návrhu, přes realizaci topných okruhů, dopojení výměníku krbových kamen, připojení akumulační nádrže až po samotnou regulační elektroniku a připojení užitkové a teplé užitkové vody.