Realizace elektroinstalace pro nebytový prostor dle zadání investora 1/3

Realizace elektroinstalace silových rozvodů, včetně natažení okruhů zabezpečovacího systému a rozvodů satelitu/tv/internetu.  Součástí realizace byla i montáž závěsných svítidel a ledpásků pro osvětlení výloh, řízených soumrakovým stmívačem a časovým spínačem. Realizace osvětlení proběhla společně s centrálním vypínáním všech světel,aby nebylo třeba při příchodu/odchodu zhasínat/rozsvěcet každé těleso zvlášť. Dále byla udělána také příprava pro detekční brány u vstupu do obchodu.