Realizace elektroinstalace pro nebytový prostor dle zadání investora 3/3

Součástí zakázky byla také výměna stávajícího již nevyhovujícího hlavního rozvaděče silové elektriky včetně hlavního měření a jističů. Zakázkový rozvaděč jsme umisťovali na chodbu u hlavního vchodu do objektu ze zadní strany domu. Součástí celé realizace byla i výměna a posílení stávajícího přívodu z HDS (pojistkové skříně) na CYKY 4x50mm.